Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Alt far undan och flyr" / "Allt far undan och flyr"

HRV 803

  • Tillkomstår: datering osäker, men efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: "Poesien af J. Frese" (enligt påskrift på den ena autografen; avser Jacob Frese)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Ro:78b innehåller även en avskrift; likaså finns avskrifter i Uppsala Universitetsbiblioteks samlingar (hs. 76:2:4, 76:2:16, 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:78b, Ro:84

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Allegro (Molto) B-dur 6/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Alt [sic] far undan och flyr
och när en Tid här ä [sic] liden