Johan Helmich Roman (1694-1758)

"At ju mången har i dag" / "Att ju mången har i dag"

HRV 804

  • Tillkomstår: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Olof von Dalin (enligt Holm: strof 4 ur "Att ju hos oss blomstrar frid")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

I Musik- och teaterbibliotekets samlingar finns en avskrift (Ro:78b; jfr även Ro:85); likaså finns avskrifter hos Kalmar Museum (Svebilii visbok), Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84, Ro:85

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) e-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt Holm är melodin identisk med Assaggio fiss-moll, sats 4 (BeRI 313:4)


Libretto/text

At [sic] ju mången har i dag
vänner efter sit [sic] behag