Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Böljorne bulra och gny" / "Böljorna bullra och gny"

HRV 806

  • Tillkomstår: datering osäker, men efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, T-SEB-R Arie e Soprano) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 67:6 "Änden kommer")

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84 ("Änden kommer")

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Alla siciliana D-dur 12/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Böljorne bulra [sic] och gny
och hafvet och floderne [sic] fräsa