Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 92. En Psalm til at siunga på Sabbathsdagen. "Thet är en kostelig ting" / Psalm 92. En psalm till att sjunga på Sabbatsdagen. "Det är ett kosteligt ting"

HRV 812

[1.] (Rec.) Thet [sic] är en kostelig ting
[2.] Ty Herre Tu [sic] Herre
[3.] Herre, huru äro Tine [sic] verk så store!
[4.] Man Tu Herre äst [sic] then Högste
[5.] (Aria) The ther [sic] planterade äro

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 92:2-10, 13-14, 16 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:78b, Ro:81, T-SEB-R)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:79

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] [Rec.] (tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)
[2.] Vivace D-dur 4/4 (C)
[3.] Grave D-dur 3/4
[4.] Adagio D-dur 4/4 (C)
[5.] [Aria] Lento h-moll 3/4


Verkkommentar

Troligen äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] (Rec.) Thet [sic] är en kostelig ting
at tacka Herranom

[2.] Ty Herre Tu [sic] Herre
Tu låter mig gladeliga siunga

[3.] Herre, huru äro Tine [sic] verk så store!

[4.] Man Tu Herre äst [sic] then Högste

[5.] (Aria) The ther [sic] planterade äro
uti Herrans hus