Johan Helmich Roman (1694-1758)

P.73. 28 [sic] "Thet är min glädje" / Psalm 73:28 "Det är min glädje"

HRV 813

  • Tillkomstår: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 73:28 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, cont (obesiffrad); finns även i arrangemang för stråkar

Soloröster/kör

bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78a, Ro:77a, Ro:77b, Ro:81), Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 63, Schartau 2:5), Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 164:16), Landsbiblioteket i Växjö (Mus.ms 22b:19, Mus.ms 22b:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:80

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Allegro F-dur alla breve


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Thet [sic] är min glädje 
at håller mig intil [sic] Gud