Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Du kjära Dag som bläncker opp" / "Du kjära Dag som blänker opp" / "Du kära dag som blänker opp"

HRV 816

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Mademois. A.B. Castoria
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (delvis besiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Andante moderato G-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Du kjära [sic] Dag som blänker opp
Ur Morgonrodnans gyllne skjöte [sic]