Johan Helmich Roman (1694-1758)

Jag vet at min Förlåssare lefver / Jag vet att min Förlossare lever ("Efter en ilande blåst")

HRV 819

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, T-SEB-R) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Risoluto - Adagio - Allegro - Adagio A-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Efter en ilande blåst, eld, 
åskja [sic] och stormande väder