Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. XII.6. "Efter nu the elände" / Psalm 12:6 "Efter nu de elände"

HRV 820

  • Tillkomstår: 1856? (efter 1728 enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 12:6 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont; med inslag "si suona"

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:81, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Grave g-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Efter nu the [sic] elände förtryckte varda
och the fattige socka, vil [sic] jag up, 
säger Herren