Johan Helmich Roman (1694-1758)

"En ädelmodig själ"

HRV 821

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Sophia Elisabeth Brenner ("Klage-rim")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78b), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:3, hs. 76:2:4, hs. 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84, Ro:78b (autograf finns även hos Riksarkivet [Kassamans saml., vol 16])

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Lento D-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

En ädelmodig själ den motgångs böljor möta
bör sättja [sic] Guds behag sig til en ögonpunkt