Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Fast Inders ståt ej mina rum förgyller"

HRV 825

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84, Ro:78b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Lento D-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt Holm är sången troligen andra delen till HRV 936 (se vidare separat registering av det stycket)


Libretto/text

Fast Inders ståt ej mina rum förgyller
förnöjlighet Förnöjlighet de tom[m]a ställen fyller