Johan Helmich Roman (1694-1758)

Psalm 61. "Gud! mit ropande hör" / Psalm 61 "Gud! mitt ropande hör"

HRV 831

  • Tillkomstår: ca 1750? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Anders Nicander (hexametersparafras över Psaltaren 61 [Gamla Testamentet])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

à tempo giusto - adagio fiss-moll 3/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Gud! mit [sic] ropande hör;
uppå mina böner haf agtning [sic]