Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 46. 2. "Gud är vår tilflygt och starkhet" / Psalm 46:2 "Gud är vår tillflykt och starkhet"

HRV 832

[1.] alla Pergolese
[2.] alla Hendel [sic]
[3.] B. Marcello [sic]

  • Tillkomstår: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 46:2, 3, 5-6 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:81) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:80

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] alla Pergolese: Largo h-moll alla breve
[2.] alla Hendel [sic]: (tempobeteckning saknas) - Adagio D-dur 3/8
[3.] B. Marcello [sic]: Allegro assai A-dur alla breve


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Sats 1 och 2 är noterade på tre system, medan sats 3 är noterad på två men med kommentaren "Violino con la parte" ovanför sångstämman.

Enligt Holm ingår sats 3 i Benedetto Marcellos aria "Havvi alcun che nel seno" ur Psalm 24 i "Estro poetico armonico, vol. 4". (Sats 1-2 är däremot skrivna av Roman i Pergolesis respektive Händels stil.)


Libretto/text

[1.] Gud är vår tilflygt [sic] och starkhet
en hielp uti the [sic] stora bedröfvelser

[2.] Therföre [sic] frukte vi oss intet
om än verlden förgånges
och bergen mit i hafvet sunko [sic]

[3.] Likväl skal [sic] Gud stad lustig blifva
med sina brunnar ther then [sic] Högstas helga boningar äro