Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Går Solen ned hon går och opp" / "Går solen ned hon går ock opp"

HRV 833

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Ulrik Rudenschöld ("Hoppet")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84; autograf finns även hos Riksarkivet (Kassmans saml, vol. 16)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Vivace B-dur 3/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Går Solen ned hon går och [sic] opp
sant är at Hoppet tidt [sic] bedrar