Johan Helmich Roman (1694-1758)

"HErre [sic], mitt Hopp!"

HRV 838

[1.] HErre [sic], mitt Hopp!
[2.] Var mig nådig och huld
[3.] jag [sic] däremot, min Gud
[4.] Ach! hvad Nåde Du giömt för dem
[5.] Lofvad vare Du Gud
[6.] Lofver, lofver och älsker [sic] HErren

  • Tillkomstår: ca 1750? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese (hexameterparafras över Psaltaren 31 [Gamla Testamentet])
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] (tempobeteckning saknas) F-dur 3/4
[2.] Larghetto f-moll 4/4 (C)
[3.] (tempobeteckning saknas) c-moll 3/8
[4.] (tempobeteckning saknas) Ess-dur 4/4 (C)
[5.] (tempobeteckning saknas) B-dur alla breve
[6.] (tempobeteckning saknas) F-dur 2/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] HErre [sic], mitt Hopp!
låt ej på skam mig evärdiga komma

[2.] Var mig nådig och huld:
ty full är siälen [sic] af ångest

[3.] jag [sic] däremot, min Gud,
jag på Dig troliga hoppas

[4.] Ach! hvad Nåde Du giömt [sic] för dem,
som frukta Dig, som frukta Dig HErre

[5.] Lofvad vare Du Gud,
som mig Din Nåde bevisat

[6.] Lofver, lofver och älsker [sic] HErren
Han är fast god, Han är fast god