Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 73. 25. 26. "Herre när jag Tig hafver" / Psalm 73:25-26 "Herre när jag dig haver"

HRV 840

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 73:25-26 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:78b, Ro:81, T-SEB-R) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:79

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Lento f-moll 6/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herre när jag Tig hafver [sic]
så frågar jag efter himmel och jord