Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 119:52. Ps. 138: 7.8. "Herre när jag tänker huru tu" / Psalm 119:52, Psalm 138:7-8 "Herre när jag tänker huru du" [G-dur, för sopran]

HRV 841

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 119:52, 138:7-8 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (delvis besiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro 78a)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c, Ro:97/55, Ro:78b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) G-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herre när jag tänker huru tu [sic]
af verldenes [sic] begynnelse dömt hafver
så varder jag tröstad så varder jag tröstad