Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 18:47. Exod: 15:2. Ps. 28:7. "Herren lefver och lofvad vare min tröst" / Psalm 18:47, 2 Mosebok 15:2, Psalm 28:7 "Herren lever och lovad vare min tröst"

HRV 844

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 18:47, 2 Mosebok 15:2, Psaltaren 28:7 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad), även vn

Soloröster/kör

-

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:82, Ro:85) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:25)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:80, Ro:97/55, Ro:78b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herren lefver [sic] och lofvad vare min tröst min tröst
och min salighets Gud min salighets Gud
varde uphögd [sic] varde uphögd