Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Herran lofver uti Guds Helgdoms heliga Boning!" / "Herren lover uti Guds helgedoms heliga boning!"

HRV 847

  • Tillkomstår: ca 1750? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 150 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Vivace Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herran [sic] lofver uti Guds Helgdoms heliga Boning!
Herren lofver uti Des Magts [sic] uti Des Magts utsträckta befästning!