Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 23. "Herren är min herde" / Psalm 23 "Herren är min herde"

HRV 850

  • Tillkomstår: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 23 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:80 [2 versioner: för violin, röst och obesiffrad generalbas respektive sopran och obesiffrad generalbas])

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:81 (texten är skriven av Roman, noterna av Per Brant [1714-1767])

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) G-dur 12/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herren är min herde, Herren är min herde
mig skal [sic] intet fattas