Johan Helmich Roman (1694-1758)

Exod: 15:2. "Herren är min Starkhet och Lofsång" / 2 Mosebok 15:2 "Herren är min starkhet och lovsång"

HRV 851

[1.] Herren är min Starkhet och Lofsång
[2.] Herren är min Starkhet och min Sköld

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: 2 Mosebok [Exodus] 15:2, Psaltaren 28:7 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (delvis besiffrad); med inslag "si suona"

Soloröster/kör

bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:80, Ro:78b)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:78b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] Vivace d-moll 3/4
[2.] Vivace D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] Herren är min Starkhet och Lofsång [sic]
och är min Salighet min Salighet 

[2.] Herren är min Starkhet och min Sköld
min Starkhet och min Sköld