Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Herrans heliga Namn" / "Herrens heliga namn"

HRV 853

  • Tillkomstår: 1756-1757
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 117 [Gamla Testamentet])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Bengtsson, Ingmar, "Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör". I: Festskrift till Jens Peter Larsen. Köpenhamn 1972.

Bengtsson, Britta och Helenis-Öberg, Eva, "Med Maria valt det bästa. Kring ett nyfunnet Romanbrev". I: STM 72 (1990) s. 85-89.

Beskrivning av verket

Vivace D-dur 2/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt I. Bengtsson och Holm)

Verket har en H14-påteckning, vilket betyder att autografen funnits i Haraldsmåla, när äldste sonen hjälpte fadern att ordna notbiblioteket. Troligen har detta skett hösten 1756.


Libretto/text

Herrans heliga Namn beprise all hedena Skare [sic]
och det otaliga folk som finnes i Verldene [sic] vida