Johan Helmich Roman (1694-1758)

Psalm. [sic] 31. "Huru stor är tin godhet" / Psalm 31 "Huru stor är din godhet"

HRV 859

[1.] v. 20 [Aria]: Huru stor är tin [sic] godhet
[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Lofvad vare Herren
[3.] v. 23. Rec.: Ty jag sade i mino [sic] häpenhet
[4.] v. 25. [Aria]: Varer [sic] tröste och oförfärade

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 31:20-23, 25 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:82, Ro:85), Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:24)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:79

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] v. 20 [Aria]: (tempobeteckning saknas) c-moll 3/8
[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Largo Ess-dur 4/4 (C)
[3.] v. 23. Rec.: (tempobeteckning saknas) c-moll 4/4 (C)
[4.] v. 25. [Aria]: Andante Ess-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] v. 20 [Aria]: Huru stor är tin [sic] godhet
then tu them [sic] som tig frukta

[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Lofvad vare Herren
at [sic] han mig en underlig godhet

[3.] v. 23. Rec.: Ty jag sade i mino [sic] häpenhet:
jag är bortdrifven ifrå [sic] tine ögon

[4.] v. 25. [Aria]: Varer [sic] tröste och oförfärade
alle I [sic] som Herran [sic] förbiden