Johan Helmich Roman (1694-1758)

Hvi ästu dyre Tid så snar / Hvi [Varför] är du dyre tid så snar [h-moll; g-moll]

HRV 861

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Ulrik Rudenschöld ("Om Tiden 'Hwi är du ädla tid'")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b, Ro:85) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:10)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84 [h-moll], Ro:85 [g-moll]

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Ro:84: Andante h-moll 4/4 (C)
Ro:85: (tempobeteckning saknas) g-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvi ästu [sic], dyre Tid, så snar
som blixten utur skyar blänker
och pilen genom luften far