Johan Helmich Roman (1694-1758)

Hvi ästu dyre Tid så snar / Hvi [Varför] är du dyre tid så snar (Hvi ästu ädla Tid så snar / Hvi är du ädla tid så snar) [E-dur]

HRV 862

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: "Poesien af Herr Ulric Rudenskiöld" (enligt autografen; avser Ulrik Rudenschöld ["Om Tiden 'Hwi är du ädla tid'"])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:81) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:12); under titeln "Hvi ästu ädla tid så snar" finns avskrifter hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b, Ro:85), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Allegretto - adagio - Allegretto - adagio - Allegretto E-dur 3/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvi ästu [sic], dyre Tid, så snar, så snar
som blixten utur skyar blänker
och pilen genom luften far

Hvi ästu, ädla Tid, så snar, så snar
som blixten utur skyar blänker
och pilen genom luften far