Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. IV. "Hör mig när jag ropar" / Psalm 4 "Hör mig när jag ropar"

HRV 863

[1.] Hör mig när jag ropar
[2.] I Herrar, huru länge
[3.] Varden I vrede [sic]
[4.] Tu frögdar mit hierta [sic]

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 4:2-9 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont; med violinistiska inslag

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] Grave e-moll 4/4 (C)
[2.] (tempobeteckning saknas) h-moll 3/8
[3.] Non presto D-dur alla breve
[4.] Vivace A-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Det finns även en version för sopran, tenor och ensemble (inkl continuo) [HRV 703]. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] Hör mig när jag ropar,
mine rättferdighets [sic] Gud

[2.] I Herrar, huru länge
skal [sic] min ära skämd vara

[3.] Varden I vrede [sic]
så synder icke, så synder icke

[4.] Tu frögdar mit hierta [sic];
ändock the [sic] andre
mycket vin och korn hafva