Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 36:10. "I Tino ljuse, Herre, se vi ljus" / Psalm 36:10 "I dino ljuse, Herre, se vi ljus"

HRV 864

[1a.] I Tino [sic] ljuse, Herre, se vi ljus
[1b.] Ende Sonen, som är i Fadrens sköte

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 36:10 (Gamla Testamentet), 1 Joh. 4:13 (Nya Testamentet; NT), Vishetens bok 1:5-7 (Apokryferna till Gamla Testamentet), Joh. 14:17, 7:39 och 1:18 (NT), 1 Korintierbrevet 2:12 (NT), Efesierbrevet 1:13-14 (NT), Hebreerbrevet 12:1 (NT)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (delvis obesiffrad); med violinistiska inslag

Soloröster/kör

sopran

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1a.] (tempobeteckning saknas) fiss-moll 4/4 (C)
[1b.] (tempobeteckning saknas) fiss-moll 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1a.] I Tino [sic] ljuse, Herre, se vi ljus,
therpå [sic] vete vi, at vi blifvom i Gudi [sic]

[1b.] Ende Sonen, som är i Fadrens sköte,
Hen hafver thet kundgiort [sic]