Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 9.3. Ps.18.50. Ps 20.7. Ps. 21.8. "Jag frögdar mig och är glad i Tig" / Psalm 9:3, Psalm 18:50, Psalm 20:7, Psalm 21:8 "Jag fröjdar mig och är glad i dig"

HRV 868

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 9:3, 18:50, 20:7, 21:8 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns på Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:82, Ro:85), Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:25)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:80 (ofullständig)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Con Spirito D-dur 3 [3/4]


Verkkommentar

Osäkert verk (enligt Holm)


Libretto/text

Jag frögdar [sic] mig och är glad
glad i Tig [sic] glad i Tig