Johan Helmich Roman (1694-1758)

Cantata Rom: 8:18. 28. "Jag håller thet så före" / [Kantat.] Romarbrevet 8:18, 28 "Jag håller det så före"

HRV 871

[1. Recitativo] Jag håller thet [sic] så före
[2. Aria] Är Gud för oss, ho [sic; vem] kan vara emot oss?
[3. Recitativo - Arioso] Ho kan skilja oss ifrå [sic] Christi kärlek?
[4. Aria] Ty jag är viss therpå [sic]

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Romarbrevet 8:18, 28, 31-34, 35-37, 38-39 (Nya Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Manuskript [i D-dur] finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:85)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c [F-dur]

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Recitativo] (tempobeteckning saknas) a-moll 4/4 (C)
[2. Aria] (tempobeteckning saknas) F-dur 3/4
[3. Recitativo - Arioso] (tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)
[4. Aria] (tempobeteckning saknas) F-dur alla breve


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1. Recitativo] Jag håller thet [sic] så före,
at thenna tidsens [sic] verdermöda  

[2. Aria] Är Gud för oss, ho [sic; vem] kan vara emot oss?
Hvilken ock icke hafver skonat sin egen Son 

[3. Recitativo - Arioso] Ho kan skilja oss ifrå [sic] Christi kärlek?
Bedröfvelse eller ångest eller förföljelse

[4. Aria] Ty jag är viss therpå [sic]
at hvarken [sic] död eller lif eller änglar