Johan Helmich Roman (1694-1758)

Psalm. [sic] 30. "jag [sic] skal prisa Dig" / Psalm 30 "Jag skall prisa dig"

HRV 873

[1. Aria] jag [sic] skal prisa Dig
[2. Arioso] I Guds Heliga folk!
[3. Aria] jag sade i mit [sic] lugn
[4. Rec.] Du min klagan i dans
[5. Aria] Detta du gjordt [sic]

  • Tillkomstår: ca 1750? efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 30 [Gamla Testamentet])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c (sats 5 saknas), Ro:78b, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Aria] Vivace e-moll 3/4
[2. Arioso] G-dur 4/4 (C)
[3. Aria] Vivace D-dur 3/4
[4. Rec.] (tempobeteckning saknas) h-moll 4/4 (C)
[5. Aria] Lento e-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1. Aria] jag [sic] skal prisa Dig,
och min Siäl [sic] skal uphöja,
uphöja Dig, HERRE [sic] 

[2. Arioso] I Guds Heliga folk!
vår Gud lofsiunger [sic] och ärer 

[3. Aria] jag sade i mit [sic] lugn:
Ej skal jag evärdliga [sic] rubbas 

[4. Rec.] Du min klagan i dans,
min suck förvandlat i glädje 

[5. Aria] Detta du gjordt [sic],
på det Dig skal lofsjunga min ära