Johan Helmich Roman (1694-1758)

Rom: 1. 16 "Jag skämmes icke vid Christi Evangelium" / Romarbrevet 1:16 "Jag skämmes icke vid Christi [Kristi] evangelium"

HRV 874

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Romarbrevet 1:16 (Nya Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:82, KQB/Sv.-R Lindbergs sångbok, T-SEB-R), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]), Lunds Universitetsbibliotek (Wenster M:62) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:80

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) e-moll 3 [3/4]


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Jag skämmes icke vid Christi Evangelium
ty thet [sic] är Guds kraft thet är Guds kraft