Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. CXI. "jag [sic] tackar Herranom af allo hierta" / Psalm 111 "Jag tackar Herranom av allo hjärta"

HRV 875

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och ensemble
  • Textförfattare: Psaltaren 111:1-4 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

str, (cont)

Soloröster/kör

bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:68a/67a/71, Ro:77b)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

jag [sic] tackar Herranom af allo hierta [sic]
uti the fromas [sic] råd