Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. XIII. 6. "Jag tröstar theruppå" / Psalm 13:6 "Jag tröstar däruppå"

HRV 876

  • Tillkomstår: 1756? efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 13:6 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont; med inslag av "si suona"

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:81, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Vivace, non presto d-moll 12/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Jag tröstar theruppå [sic]
at Tu så nådelig äst [sic]