Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. CXLV. "jag [sic] vil uphöja Tig, min Gud" / Psalm 145 "Jag vill upphöja dig, min Gud"

HRV 878

[1.] jag [sic] vil uphöja Tig, min Gud, Tu Konung
[2.] Nådelig och barmhertig är Herren
[3.] Titt [sic] rike är et evigt rike

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 145 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad); med inslag "si suona"

Soloröster/kör

sopran

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] Vivace - Adagio A-dur 4/4 (C)
[2.] (tempobeteckning saknas) h-moll 4/4 (C)
[3.] (tempobeteckning saknas) E-dur 3/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] jag [sic] vil uphöja Tig, min Gud, Tu Konung;
och Titt [sic] namn lofva altid och förutan ända

[2.] Nådelig och barmhertig är Herren
tålig och af stor godhet 

[3.] Titt rike är et evigt rike;
och Titt herradöme varar förutan ända