Johan Helmich Roman (1694-1758)

Soliloquium. "Kom tÿsta enslighet" / Soliloquium. "Kom tysta enslighet"

HRV 882

  • Tillkomstår: 1726 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese ("Tal till ensligheten" ur "Werdslige dickter" [sic])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Manuskript finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:85 [4 ex]), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 336)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Lento ma poco E-dur 2/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Kom tÿsta [sic] enslighet
dig will iag [sic] mig förtro