Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Later, huxa dig om"

HRV 886

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: "Poesien af Jacob Frese" (enligt autografen; enligt Holm avser texten en jämförelse mellan den Late och Myran [ur Freses "Öfwerskrifter"])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Uppsala Universitetsbibliotek (2 ex: hs. 76:2:16, hs. 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84; autograf finns även hos Riksarkivet (Kassmans saml., vol. 16)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Vivace F-dur 2/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt F. A. Dahlgrens "Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde" (Lund 1914-16) betyder 'huxa' [även 'hugsa' eller 'hoxa'] bl a 'tänka på' och 'ge akt på/märka'.


Libretto/text

Later huxa dig om, och lär, hvad Myrorne [sic] lära
De som i vädret så de få de få uti Luftene [sic] skära