Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. CXXXV. "Lät Jord titt Lof med Sång upgå" / Psalm 135 "Lät [Låt] jord ditt lov med sång uppgå"

HRV 889

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Thore Odhelius (parafras över Psaltaren 135 [Gamla Testamentet])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Vivace e-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Lät Jord titt [sic] Lov med sång upgå
titt Lof til Gud upgå i Himlens högd [sic]