Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Min Lefnadsdag, du alla dagars plåga" / Poesin av Jacob Frese. "Min levnadsdag, du alla dagars plåga"

HRV 895

[1.] Min Lefnadsdag, du alla dagars plåga
[2.] Min Glädjedag, den jag med Tiden hinner

  • Tillkomstår: ca 1727/1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese ("Födelse- lefnads- döds- dome- och glädjedagens frucktan och förnöjelse" ur "Andelige dikter")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter av versionen i E-dur/A-dur finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5); samt en version i D-dur/G-dur hos Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:15)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: E-dur/A-dur: Ro:84 [2 ex]
    F-dur/B-dur: Ro:78b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Ro:84:
[1.] (tempobeteckning saknas) E-dur 4/4 (C)
[2.] (tempobeteckning saknas) A-dur 3/4

Ro:78b:
[1.] Lento F-dur 4/4 (C)
[2.] Lento B-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] Min Lefnadsdag, du alla dagars plåga;
Förakt och tvång är endast din förmåga 

[2.] Min Glädjedag, den jag med Tiden hinner;
O Evighet! där alt mit qval [sic] försvinner