Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 62. "Min siäl väntar" / Psalm 62 "Min själ väntar"

HRV 896

[1. Aria] Min siäl [sic] väntar allenast i stillhet
[2. Rec.] Huru länge gån i så alle enom [sic] efter
[3. Aria] Men min siäl väntar allenast efter Gud
[4. Rec.] Men människjorna [sic] är dock ju intet
[5. Aria] Gud hafver et [sic] ord talat

  • Tillkomstår: ca 1727/1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 62:2-13 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Aria] Lento Ess-dur 3/4
[2. Rec.] (tempobeteckning saknas) B-dur 4/4 (C)
[3. Aria] Vivace B-dur 3/4
[4. Rec.] (tempobeteckning saknas) B-dur/g-moll 4/4 (C)
[5. Aria] Grave g-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1. Aria] Min siäl [sic] väntar allenast i stillhet efter Gud;
then [sic] mig hielper mig hielper 

[2. Rec.] Huru länge gån i så alle enom [sic] efter,
at i mågen dräpa honom 

[3. Aria] Men min siäl väntar allenast efter Gud:
ty Han är mit [sic] hopp 

[4. Rec.] Men människjorna [sic] är dock ju intet;
de myndige fela ock 

[5. Aria] Gud hafver et [sic] ord talat
thet [sic] hafver jag ofta hördt [sic]