Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Mit hjerta rörs af frögd" / Poesin av Jacob Frese. "Mitt hjärta rörs av fröjd"

HRV 897

  • Tillkomstår: 1716? ca 1727/1728? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese ("Vårbetraktelser, Åhr 1716 den 20 maj" i "Andelige dikter")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter av versionen i D-dur finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78b, Q/Sv.-R Zellbell, F. d.y. [sic]), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]), Lunds Universitetsbibliotek (Wenster M:62) och i Nordiska Museets arkiv (106); avskrift av versionen i C-dur finns hos Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84, Ro:85, Ro:78b (samtliga i D-dur)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Lento D-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Texten i vers 2 används även i "I foglar, vilde djur" [HRV 866], vers 3 i "Min Andakt skynda dig" [HRV 893] och vers 4 i ""Gud alla härars Gud" [HRV 829]


Libretto/text

1. v. [sic] Mit hjerta rörs af frögd [sic],
min [sic] blod af glädje gjäser [sic]

v 2. [sic] I Foglar, vilde djur,
och alt hvad elljest [sic] andas 

v. 3 [sic] Min Andakt skynda dig;
Men trottna [sic] ej på vägen 

v. 4. [sic] Gud, alla Härars Gud!
när Din Basun skall ljuda