Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. XI. "Si si the ogudaktige spänna bogan [bågan]" / Psalm 11 "Si si de ogudaktige spänna bågen"

HRV 914

  • Tillkomstår: 1756? efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 11:2 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad); med inslag av "su suona"

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:81, Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Allegro B-dur 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Si si the ogudaktige spänna bogan [sic]
the spänna bågan [sic]