Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Skicklighet ej til Gunst" / Poesin av Jacob Frese. "Skicklighet ej till gunst"

HRV 921

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese ("Betraktelse af Guds allmakt och godhet")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Uppsala Universitetsbibliotet (3 ex; hs. 76:2:3, hs. 76:2:4, hs. 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84; en ej komplett autograf finns även hos Riksarkivet (Kassmans saml., vol 16)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Andante F-dur 2/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Skicklighet ej til Gunst ej konst til Rikedom hjelper [sic]
hvad den enge gjedt [sic] hopp en annan skadar och stjelper