Johan Helmich Roman (1694-1758)

P. [sic] 34. v. 9. "Smaker och seer huru liuflig Herren är" / Psalm 34:9 "Smaker och ser huru ljuvlig Herren är"

HRV 922

  • Tillkomstår: troligen 1732 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och ensemble
  • Textförfattare: Psaltaren 34:9 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

str, (cont); i stämmaterialet finns även en eventuell oboestämma

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:68b) och Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 344)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:68a/67a/71

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Larghetto e-moll 3/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Smaker och seer [sic] Smaker och seer
huru liuflig [sic] hur liuflig Herren är