Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Gref Fredrik L: Bonde. "Som klippan i det vilda haf" / Poesin av Greve Fredrik L. Bonde. "Som klippan i det vilda hav"

HRV 924

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Fredrik Lorentz Bonde
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:85 (2 ex), Ro:84

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Gustoso [sic] E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Som klippan i det vilda haf [sic]
et [sic] lugn och stormvä'r [sic] lika aktar