Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Hvad tänken I" / Poesin av Jacob Frese. "Vad tänken I"

HRV 937

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Jacob Frese ("Lyckans sällsamma lopp" ur 'Andelige dikter')
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Uppsala Universitetsbibliotek (2 ex: hs. 76:2:8, hs. 76:2:9a)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84, Ro:78b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 2/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvad tänken I, som icke vid Er tråttas [sic],
som icke vid Er tråttas,
At [sic], jämte mig, med hårda Ödet bråttas
med hårda Ödet bråttas [sic]