Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 119. 88. "Vederkveck mig genom tina nåd" / Psalm 119:88 "Vederkvick mig genom dina nåd" [för bas, violin och generalbas]

HRV 940

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 119:88-96 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78a, Ro:81)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:79

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Staccato e Poco Allegro B-dur 12/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Vederkveck [sic] mig genom tina nåd [sic]
at jag må hålla tins muns vitnesbyrd [sic]