Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 34. 13. 14. 15. "Hvilken är then som et godt lefvande begärar" / Psalm 34:13-15 "Vilken är den som ett gott levande begärer"

HRV 943

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 34:13-15 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter av versionen i Ess-dur finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78a, Ro:78b, Ro:82) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5); versionen i C-dur finns i manuskript hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:85)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: i Ess-dur: Ro:79, Ro:78b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Vivace - Adagio - Vivace Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvilken är then som et godt lefvande begärar [sic]
och gierna [sic] goda dagar många dagar hade