Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Herr D: Lénberg. "Hvilken är som trädet fäller" / Poesin av Herr D. Leenberg. "Vilken är som trädet fäller"

HRV 944

  • Tillkomstår: tidigast 1734 [om man utgår ifrån texten]; efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Axel Daniel Leenberg (ur "Drama" [1734])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (2 ex: hs. 76:2:11, hs. 76:2:20)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Moderato F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvilken [sic] är som trädet fäller
för en gren som vissnad blifver [sic]?