Johan Helmich Roman (1694-1758)

Jubilate ("Frögdens Herranom all verlden") / Jubilate ("Fröjdens Herranom all världen")

HRV 401

[1. Kör] Frögdens Herranom all verlden [sic]
[2. Duett] Förnimmer at Herren är Gud (sopran, bas)
[3. Kör] Går in i hans portar
[4. Kör] Ty Herren är god
[5. Kör] Ära vare Fadrenom

  • Tillkomstår: 1730, återanvänt vid Drottningholms slottskyrkas invigning den 25 juli 1730, vid Fredrik I:s återkomst från Kassel 1731 och vid lov- och tacksägelsefesten efter freden med Ryssland den 7 oktober 1743 (påskriften 1743 finns på partituret i autograf)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Psaltaren 100 (Gamla Testamentet)
  • Uruppförande: Verket är skrivet för den jubelgudstjänst som Fredrik I påbjöd den 14/25 juni 1730 och framfördes då av hovkapellet med solister. Enligt modell från Händel hör Romans Jubilate samman med hans Te Deum.
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Detaljerad speltid: 13'47 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

0.2.0.0 / 0.2.0.0 / cont / str
(ett av manuskripten i Musik- och teaterbibliotekets samlingar omfattar även cor I+II och timp)

Soloröster/kör

soloröster: sopran, bas
kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (Ro:63b, Ro:63c) och Uppsala universitetsbibliotek (hs. 64:1); även enstaka satser finns hos Uppsala Universitetsbibliotek (sats 1, 2, 5 [hs. 64:2] och sats 4 [hs. 46:10]) samt sats 5 hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:63d)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:63a

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Kör] (tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)
[2. Duett] (tempobeteckning saknas) h-moll 6/8
[3. Kör] (tempobeteckning saknas) G-dur 4/4 (C)
[4. Kör] (tempobeteckning saknas) a-moll 4/4 (C)
[5. Kör] (tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 413 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt Holm skrevs verket sannolikt inför kronprinsen Adolf Fredriks ankomst till Stockholm 1743 och uppfördes med säkerhet vid kronprinsessan Lovisa Ulrikas kyrktagning efter den blivande Gustav III:s födelse i januari 1746.

Året 1730 var ett kyrkligt jubelår, då de protestantiska samfunden högtidlighöll att det då var 200-år sedan Augsburgska trosbekännelsen överlämnades till kejsar Karl V vid riksdagen i Augsburg. I Sverige påbjöd Fredrik I en jubelgudstjänst den 14/25 juni 1730 (Årstrycket). Tillsammans med övriga protestantiska kyrkor den 14 juni (nya stilen), även om överlämnandet skedde den 25 juni (gamla stilen). - Eva Helenius, Johan Helmich Roman's Te Deum & Jubilate and a Lutheran feast divine service (under tryckning 2019). 


Libretto/text

[1. Kör] Frögdens Herranom all verlden
tiäner Herranom med frögd [sic] 

[2. Duett] Förnimmer at Herren är Gud
Han hafver giordt oss (sopran, bas)

[3. Kör] Går in i hans portar med tackande

[4. Kör] Ty Herren är god Herren är god
Hans nåd varar evinnerliga

[5. Kör] Ära vare Fadrenom
Ära vare Sonenom
och then Helga Anda [sic]