Johan Helmich Roman (1694-1758)

Konung Fredrik I:s begravningsmusik ("Herren känner the [de] frommas Dagar")

HRV 402

[1. Kör] Herren känner the frommas Dagar
[2. Kör] The vise skola ärfva
[3a. Inledning, instrumental]
[3b. Kör] Then som för en Jacobs Guds
[4. Aria] Han förtröstade uppå Herran (sopran)
[5. Kör. Recitativo] Honom som arbetat
[6. Kör] Men Herre Tine döde
[7. Kör] Stoftet måste åter
[8. Kör] Och Anden til Gud igen
[9. Kör] Döden skal platt upsluken varda
[10. Kör] Herren är Sol och Sköld
[11. Kör] Säl är then [sic]

  • Tillkomstår: 1751
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Bl a Psaltaren 37:18 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Detaljerad speltid: speltid osäker

Instrumentering (besättning)

0.2.0.0 / 0.0.0.0 / cont / str

Soloröster/kör

soloröst: sopran
kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Manuskript (med vissa tempobeteckningar inskrivna av Roman själv) finns Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 64:2); sats 1-2 finns även hos Musik- och teaterbiblioteket (C2B-R [Maître]) och Lunds Universitetsbibliotek (Kraus 425); sats 1 och 5 finns hos Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 64:2) liksom sats 4 (hs. 76:2:6)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Kör] Grave g-moll/B-dur 4/4 (C)
[2. Kör] Tempo giusto g-moll/B-dur 4/4 (C)
[3a. Inledning, instrumental] Adagio g/moll/B-dur 4/4 (C)
[3b. Kör] Grave g-moll/B-dur 4/4 (C)
[4. Aria] Larghetto c-moll/Ess-dur 3/4
[5. Kör. Recitativo] (tempobeteckning saknas) c-moll/Ess-dur 4/4 (C)/alla breve
[6. Kör] Vivace a-moll/C-dur 4/4 (C)
[7. Kör] Lento c-moll/Ess-dur 3/4
[8. Kör] Vivace a-moll/C-dur 4/4 (C)
[9. Kör] Larghetto f-moll/Ass-dur 6/8
[10. Kör] Andante c-moll/Ess-dur 3/4
[11. Kör] Grave g-moll/B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enl Holm)

Fredrik I avled den 25 mars 1751 och begravdes i Riddarholmskyrkan, Stockholm, den 27 september samma år


Libretto/text

[1. Kör] Herren känner the frommas Dagar
och Theras [sic] gods skal evinnerliga 

[2. Kör] The vise skola ärfva äro
och Theras lof skal icke förgås 

[3a. Inledning, instrumental]
[3b. Kör] Then som för en Jacobs Guds smord upsatter var[d]

[4. Aria] Han förtröstade uppå Herran Israels Gud (sopran)

[5. Kör. Recitativo] Honom som arbetat är Sömnen söt

[6. Kör] Men Herre Tine döde skola lefva
och med lekamen upstå 

[7. Kör] Stoftet måste åter komma till jord
Til[l] jord igen 

[8. Kör] Och Anden til Gud igen
Til Gud igen 

[9. Kör] Döden skal platt upsluken varda

[10. Kör] Herren är Sol och Sköld
Herren gifver nåd och äro 

[11. Kör] Säl är then hvilkes hielp [sic]
Jacobs Gud är