Johan Helmich Roman (1694-1758)

Kröningsmusiken 1751 ("Prisa Jerusalem Herran [Herren]")

HRV 403

[1.] Prisa Jerusalem Herran
[2.] Frögdens [sic] Gudi
[3.] Herren är när
[4.] Lycka ske Konungenom [sic]
[5.] Bevisa oss Tina hjelp [sic]
[6a.] Inledning, instrumental]
[6b.] Konungen hoppas uppå Herran
[7.] Han hafver it upseende
[8.] Så hög som Himmelen
[9.] Syndarena [sic] hafve en ända på jordene
[10.] Lofvat Lofvat [sic] vare Herren
[11.] Lofver Herrans helga namn

  • Tillkomstår: 1751
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Delar ur Psaltaren (Gamla Testamentet) m m
  • Speltid: Ca. 30-40 min
  • Detaljerad speltid: 33'43 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

0.2.0.2 / 0.3.0.0 / timp, cont (org) / str

Soloröster/kör

soloröst (?): sopran (enligt Holm finns 'Solo' inskrivet i några satser, men ej av Roman)
kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:6c) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 65:3)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:6a, Ro:6b; sats [1], [2] och [4] finns även separata hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:6c)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] Adagio - Non tanto adagio - Grave D-dur - A-dur 4/4 (C)
[2.] Non troppo allegro D-dur 4/4 (C)
[3.] Andante A-dur 4/4 (C)
[4.] Tempo giusto - Allegro - Tempo giusto - Allegro - Adagio D-dur 4/4 (C)
[5.] Larghetto fiss-moll 3/4
[6a.] Inledning, instrumental] Vivace h-moll 4/4 (C)
[6b.] Grave - Vivace - Grave h-moll 4/4 (C)
[7.] Andante - Grave - Andante - Adagio - Andante G-dur 4/4 (C)
[8.] Maestoso D-dur - A-dur 4/4 (C)
[9.] Con spirito D-dur 3/4
[10.] Non troppo allegro h-moll - Fiss-dur 4/4 (C)
[11.] Allegro - Adagio D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enl Holm)

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas kröning ägde rum i Storkyrkan, Stockholm, den 26 november 1751


Libretto/text

[1.] Prisa Jerusalem Herran
lofva Zion tin Gud 

[2.] Frögdens Gudi alleluja [sic]
Sjunger Gudi alleluja 

[3.] Herren är när.
Hans hjelp är när

[4.] Lycka ske Konungenom [sic]
Lycka ske Konungenom
Amen amen 

[5.] Bevisa oss Tina hjelp [sic]
at vi måga se Tina utkorades välferd

[6a.] Inledning, instrumental]
[6b.] Konungen hoppas uppå Herran
och Han skal igenom thens Högstas godhet 

[7.] Han hafver it upseende
på Sina på Sina Utkorade 

[8.] Så hög som Himmelen
öfver jordene är

[9.] Syndarena [sic] hafve en ända på jordene
och the ogudaktige vare icke mera til 

[10.] Lofvat Lofvat [sic] vare Herren
Lofvat vare Herren 

[11.] Lofver Herrans helga namn
theras hjerta som Herran sökja [sic]